Meld deg på konkurransen

 

Er du klar? Fortell oss hvorfor din bedrift er vår drømmekunde.

 
 
 

Konkurranseregler:

Du får en workshop med engasjerte, kreative og dyktige ”skaller”. Vi har lang erfaring og har jobbet med design, film, markedsføring, kommunikasjonstjenester, sosiale medier, illustrasjon, digitale løsninger og foto for lokale, nasjonale og internasjonale kunder over mange år. Sammen setter vi rett strategi mot den målgruppen du ønsker, og blir enige om hva vi skal gjøre for deg innenfor vinnersummen kr.250.000,-.

Hele prosessen blir dokumentert, og pilotkunden må godkjenne at prosessen og resultatet deles av Skallebanken som dokumentasjon i prosjektet internt og eksternt. Sensitiv markedsinformasjon blir selvsagt ikke delt. Eventuelle arbeidstimer som overstiger konkurransesummen, produktkostnader, mediekjøp og reisekostnader bekostes av kunden etter nærmere avtale. Det vil ikke påløpe noen kostnader som ikke er godkjent av kunde i forkant.

Vinneren kunngjøres 15. januar 2018. Vinneren vil bli kontaktet og blir også kunngjort i våre kanaler. Første møte avholdes senest 22. januar 2018 og avslutningsmøte senest 23. februar 2018. Vinneren forplikter seg til å benytte seg av premien innenfor gitte tidsangivelser.