Alle bedrifter, kommuner, interesseorganisasjoner eller lignende kan søke, og det prosjektet vi finner meste interessant vil bli valgt ut. 

Skallebanken er et nytt bedriftsnettverk som er inne i en forstudiefase støttet av Innovasjon Norge. I startfasen består vi av reklamebyrået Chili, designbyrået Hipp Hurra og produksjonsselskapet Deadline Media, og etter hvert vil nettverket bli utvidet med flere sterke kompetansebedrifter innen vårt fagfelt.