shutterstock_1404362534_16-9_3.jpg

Vi inviterer kreativ bransje i nord til

SKALLEBANKDAG

med faglig innhold
26. oktober 2019

 
 

Skallebanken er et fellesskap som skal jobbe for å styrke kompetanse, ressurstilgang, omdømme og konkurransekraft for kreativ næring i nord. Skallebanken er et nettverksprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge. Nå er tiden inne for å samle skaller! Vil du eller din bedrift være med? Vi inviterer til kreativ kompetansedag med informasjon og faglige innslag.

PROGRAM:
- Info om Skallebanken - hva, hvorfor, hvordan, og for hvem?
- Innovasjon Norge
- Kreativt Forum
- Bla bla bla
- Pøls og pils