Hva er Skallebanken?

 

Skallebanken er en ny og innovativ måte å jobbe på i reklame- og kommunikasjonsbransjen,  et nettverk av “skaller” som rommer stor bredde i fag og erfaring, og som virker på tvers av bedriftene de representerer. Vi skal sørge for at du får tilgang på de spesialistene som passer best for akkurat ditt oppdrag via ett kontaktpunkt!

Den kreative og kommunikative kraften i nord er stor. Skallebanken vil ta den i bruk på en helt ny måte. Og vi har tro på at når de beste skallene jobber sammen for deg, da kan magi oppstå!

Skallebanken er fortsatt i et forprosjekt hvor det forskes for å få frem de beste metodene og konseptene til den videre utviklingen av nettverket. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Innovasjon Norge.
 

Skallebanken består i pilotprosjektet av skaller fra:

- Hipp Hurra (Harstad)

- Deadline Media (Sortland, Bodø)

- Chili Harstad (Harstad)


Assosierte partnere

- Erlikpluss (Gratangen)

- Fabelfjord (Tromsø)

- Arc Giraff (Vadsø)

- Reklamehuset Nord (Hammerfest)

- Tinkr (Vadsø)